1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, z tym ograniczeniem, iż dostawa gazów technicznych ograniczona jest regionalnie i obywa się w obrębie do 100 km od miejsca lokalizacji danego składu AMGAZ lub zgodnie z odrębnymi ustaleniami poczynionymi w trakcie realizacji zamówienia.
  2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.
  4. Na czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu zamówienia, składa się m.in.: czas realizacji zamówienia przez AMGAZ. i czas dostarczenia przesyłki. 
  5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez AMGAZ.
  6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy spedycyjnej lub kierowcy AMGAZ  jeśli został wybrany sposób dostarczenia transport Sprzedawcy . W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać spisania właściwego protokołu.
  7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w jednym ze składów w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze AMGAZ terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  8. AMGAZ, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
  9. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik firmy spedycyjnej pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego AMGAZ skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.